top of page

Hvem er vi?

Nedre Slettheia Familiebarnehage

Nedre Slettheia familiebarnehage åpnet høsten 2003, og det er plass til 10 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen eies av Tove Mac Connacher, og vi er totalt fire ansatte i barnehagen. Vi ligger på Blørstadkollen 5 sentralt på nedre del av Slettheia, og kun 5 km fra Kristiansand sentrum. Vi har gode bussforbindelser som går både til sentrum, UiA, Søm, Hånes. Sørlandsparken og Sørlandet sykehus. Vi har lekeområde på egen tomt, samt gåavstand til naturskjønne områder som Myren gård, Fiskevann og flere fine lekeplasser. Barnehagen er åpen mandag til fredag fra 07.00 til 16.30.

Kristiansand kommune er en flerkulturell by med et mangfold når det gjelder livssyn og religion. Dette møter vi også i barnehagen. Vi i barnehagen vil inkludere og lære barn om tro og verdier og inkludere alle barn i dette arbeidet. All markeringer og  formidlinger skjer i nær forståelses med barnets hjem, men den religiøse oppdragelsen er foreldrenes ansvar. Vi i barnehagen går i kirken ved jul – og påskegudstjenester. Vi har temaer med ulike temaer i barnehagen som vennskap, rettferdighet, omsorg og nærmiljø.

En barnehageplass koster kr. 3050,- + matpenger kr. 210,- 
Ekstra barnehagedager kan kjøpes for 350 kr pr dag


Ferieavvikling:

I Nedre Slettheia familiebarnehage vil i løpet av barnehageåret 2022/23 være stengt følgende dager:
Jul - og nyttår: Siste dag før jul er fredag 23.12, og barnehagen er stengt fra 24.12 til 01.01.

Første dag etter jul er mandag 2.januar 2023.


Påsken: Barnehagen er stengt fra mandag 3. april til tirsdag 11. april.2023

Første dag etter påskeferie er onsdag 12.april.2023


Sommerstengt: Barnehagen er sommerstengt 4 uker i juli/august
(10.juli.2023 - 06.august.2023)


Planleggingsdager: I tillegg vil barnehagen ha inntil 5 planleggingsdager, og i år har vi fordelt våre slik :

Fredag 21.oktober.2022, fredag 23.desember.2022, tirsdag 11.april.2023, fredag 19.mai.2023 og fredag 7.juli 2023.

Barnehagens åpningstid er 07.00 - 16.30

Våre dagsrutiner:

07.00
Barnehagen åpner

 

07.00-08.30
Frokost (medbrakt niste)

07.30-09.30
Fri lek ute/inne

 

09.30
Tema/aktiviteter - fri lek

 

10.00
Samlingstund

10.30
Lunsj
(Medbrakt mat)

 

12.00
Frilek ute/inne
De minste sover

13.30
Ettermiddagsmat
(Barnehagen server, med unntak de dagene vi har varmmat da spiser vi medbrakt
niste til dette måltidet) 

14.30
Frilek ute/inne

16.30
Barnehagen stenger

Vi ønsker at alle barn er i barnehagen fra 09.30-14.00 (kjernetid), og at alle må være ute av døren til kl 16.30. 

Det gies bot om barn blir hentet etter kl 16.30, og dette er på 250 kr pr påbegynte time.


NB! Alle tider er ca. tider - kan være variasjoner og spontaniteter.

Ansatte
Tove Løkke MacConnacher

Daglig leder

Karin Mjåland

Assistent 

Helle Ulvseth

Førskolelærer 

ansatte.jpg
Sara Løkke MacConnacher

Assistent

Kontakt oss gjerne for mer info!

Vi er her for å yte best mulig service, for deg og dine barn.

Ansatte
bottom of page