top of page

Vår Visjon

Trykk på hver link for mer info

Vår barnehage er en av rundt 100 barnehager i Kristiansand kommune. Sammen er vi Kristiansandsbarnehagen!  Vår felles visjon er: ”Et godt sted å være – et godt sted å lære" Skal vi lykkes med å bli enda bedre, må vi samles om et felles grunnlag for arbeidet vårt. Derfor har vi utviklet noen felles verdier: ”Kristiansandsbarnehagen er et trygt og tilpasset læringsmiljø som utvikler lekne og rause barn med en god selvfølelse”.


Dette lover vi til foreldrene:

*  Barnas aktive medvirkning påvirker hverdagen.
*  Trygt og tilpasset læringsmiljø som inviterer til lek og utfoldelse.
*  Engasjerte, rause og dyktige medarbeidere.

*  Stort mangfold av kulturelle opplevelser.

Vennskap
Vennskap er et tema som barnehagen er opptatt av, og vi har hver måned vennesamlinger. I tillegg vil vi at alle skal ha gode venner i barnehagen, og dermed jobbe aktivt mot mobbing.


Rettferdighet
Vi gjør alle forskjeller på folk, både barn og voksne behandler alle ut fra hvilket behov og forutsetninger de har. Hos er det viktig at hvert barn blir behandlet med respekt, og de får de behovene de har behov for. Det er viktig at når det gjelder rettferdighet hos oss så har gutter og jenter like muligheter. Det vi mener er at gutter kan være prinsesser, og jentene kan være Sabeltann om de ønsker.

Nærmiljø
Vi er en nærmiljøbarnehage som har i vedtekter at i vårt opptak så tar vi utgangspunkt i barn som bor i nærmiljøet. Vi bruker i det daglige nærmiljøet når vi går på turer, og vi har et samarbeid med andre barnehager. Barnehagen har skogen som nærmeste nabo, og denne blir ofte brukt i utetiden i barnehagen. Vi bruker også ting vi finner i naturen når vi skal lage ulike formingsaktiviteter.

Kontakt oss gjerne for mer info!

Vi er her for å yte best mulig service for deg og dine barn.

bottom of page