top of page

Innkjøring i barnehagen

Vi ønsker å opprette kontakt med dere og barnet så tidlig som mulig, og synes derfor at det er koselig om dere kan komme på besøk til barnehagen før barnet skal starte her. Da kan dere hilse på oss som jobber her og de barna som allerede har plass hos oss. Dessuten vil barnet få anledning til å se og bli litt kjent på avdelingen. Dette vil gjøre at barnehagen blir noe mer konkret og håndfast, og det kan bli lettere å prate om og forberede barnet på barnehagestarten. Det er praktisk om dere ringer først for at dere ikke kommer en gang vi er ute på tur.
 

Det kan være lurt å planlegge barnehagestarten i god tid før barnet skal begynne i barnehagen. Det kan være vanskelig å vite hvor lang tid det vil ta før barnet slår seg til ro på et nytt sted, for det er veldig individuelt. Det kan også hende at barnet vil være noe usikkert i hjemmesituasjonen en tid, og at det vil forsikre seg om at dere er tilstede. Vi regner med minst tre tilvenningsdager.

 

Første dagen

Den første dagen kommer barnet til barnehagen klokken 10.00, og vi regner med et par timer første dagen. Klokkeslettet vil selvfølgelig variere om vi har flere barn som skal ha innkjøring på samme dag. Dette er fordi vi skal få tid til å bli kjent med deres barn. Barnet kommer sammen med mor og/eller far, og dere foresatte er sammen med barnet hele tiden. Barnet får i løpet av disse timene delta i frilek.
 

Andre dagen

Andre dagen i barnehagen kan prøve å være litt lengre, så om dere kommer kl 09.30. Så har nok de fleste barna og voksne kommet. Vi ønsker at mor/far er med litt i dag også. Vi kan se om dere foreldre kan gå litt ifra barnet i korte perioder om barnet godtar dette. Barnet får da muligheten til å prøve seg litt alene i frileken. I dag kan vi også prøve å la barnet sove i barnehagen. Så da kan vi ansatte ringe etter dere foresatte når barnet våkner.

Tredje dagen

I dag kan barnet komme kl 09.30. Vi ser an hvordan barnet takler de nye utfordringene og gir dere foreldre råd etter dette. Spør dersom dere lurer på noe. Vi tenker dere henter barnet etter siste måltidet kl 14.00.

 

De første fjorten dagene

I denne perioden er det ønskelig at barnehagedagen er noe redusert i forhold til hel barnehagedag (kun dersom det er mulig), for barna blir ofte mer slitne i barnehagen enn hjemme. Barnas første barnehagedager er spennende både for barnet, foreldrene og barnehagepersonalet. I løpet av kort tid skal det skapes en gjensidig følelse av tillit, trygghet og åpenhet. Til dette trengs det tid og tålmodighet. Ikke fortvil hvis barnet ditt skriker og ikke vil slippe deg, for de aller fleste er det nytt at mor og far ikke skal være der. Veldig ofte slutter barnet å gråte rett etter at foreldrene har gått ut av døren. Vi forstår at det kan være vondt å gå på jobb når barnet gråter, men det er bare å ringe oss hvis dere ønsker å høre hvordan det går med barnet.

 

Kontakt oss gjerne for mer info!

Vi er her for å yte best mulig service for deg og dine barn.

bottom of page