top of page

Barn som starter hos oss

Det å starte i barnehage for første gang eller bytte barnehage, er en stor endring i et barns liv.

Det å anerkjenne barnets følelser og opplevelser i denne perioden samt hjelpe det til å finne den nødvendige tryggheten. Dette er noe vi i vår barnehage ser vi på som en av våre viktigste oppgave når et barn begynner hos oss-

Oppstarten i barnehagen er et viktig grunnlag for trygghet og nært samarbeid med barnas hjem. I løpet av barnehageåret så gjennomfører foreldremøte og foreldresamtale. Vi prøver så godt vi kan å ha et godt samarbeid med familien til barna. Derfor bruker vi tid i bringe – og hentesituasjoner til å fortelle om barnas hverdag, og komme med praktiske informasjon. For oss er det viktig at de foresatte føler seg trygge på å levere fra seg sitt barn til oss, da blir også barnet tryggere. Det er også viktig for oss at oppdragelsen er noe som skjer i dialog med hjemmet, og at barnehagehverdagen skal være tilnærmet lik den de møter hjemmet.

Kontakt oss gjerne for mer info!

Vi er her for å yte best mulig service for deg og dine barn.

bottom of page